HERNÍ ŘÁD internetové soutěže TN.cz o skipassy do skiareálu Rokytnice nad Jizerou

soutěž, skipass, rokytnice
Zdroj: Oficiální zdroj

Zde vám přinášíme kompletní herní řád soutěže TN.cz o skipassy do skiareálu Rokytnice nad Jizerou.

CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“), která je provozovatelem internetových stránek http://www.tn.cz, vydává následující pravidla internetové soutěže o třicet dva (32) skipassů do skiareálu Rokytnice nad Jizerou (dále jen „Soutěž“).
 

1. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku.
 

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
 

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 27.02.2012 na internetových stránkách http://www.tn.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 04.03.2012 včetně na e-mailovou adresu soutez@tn.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Skipassy“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště budou v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách http://www.tn.cz.
 

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
 

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosováno celkem šestnáct (16) výherců, z nichž každý získá dva (2) skipassy do skiareálu Rokytnice nad Jizerou, každý v hodnotě 590 Kč s platností do konce března 2012.
 

6. Výherci budou o výhře informováni emailem uvedený ve výherním soutěžním e-mailu a současně jim budou sděleny instrukce ohledně převzetí ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
 

7. Jména výherců budou rovněž zveřejněna na internetových stránkách http://www.tn.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 

8. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Martina Vrňáková, PR koordinátor. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 

9. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
 

10. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.
 

11. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.tn.cz.
 

V Praze dne 21.02.2012
 

________________________________
Pavel Krbec, ředitel sekce nových médií

TN.cz

TV program

NOVA Sport1 NOVA Sport2
 • Nova Sport 1

  • PENATI SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2020

   17:05 18:10
   18:10

   Dani Arnold - Lake Baikal

   18:35

   Nova Cup - Opava

   18:50

   NHL News

   19:00

   Odpolední sportovní noviny

   19:05

   Běhej lesy - Boletice

 • Nova Sport 2

  • Fotbal: Inter Miami CF - New York Red Bulls

   17:00 18:45
   18:45

   Fotbal: Portland Timbers - Seattle Sounders FC

   20:25

   Nova Cup - Opava

   20:40

   Fotbal: Lincoln City - Liverpool FC

   22:40

   UFC Countdown: Adesanya vs. Costa

   23:30

   Inside the Octagon: Adesanya vs. Costa

Celý program