HERNÍ ŘÁD! Soutěž Nova Sport o běžecké boty Vivobarefoot a tréninkový plán

běžecké boty Terra Plana
Zdroj: Oficiální zdroj

Zde vám přinášíme kompletní herní řád internetové soutěže Nova Sport o běžecké boty Vivobarefoot a tréninkový plán.

CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“), která je provozovatelem internetových stránek http://www.nova-sport.cz vydává následující pravidla internetové soutěže o jedny (1) běžecké boty Vivobarefoot a tréninkový plán (dále jen „Soutěž“):
 

1. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku.
 

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
 

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, který bude dne 3.2.2012 vyhlášena na internetových stránkách http://www.nova-sport.cz a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova-sport.cz, a to nejpozději do 10.2.2012 do 12 hod. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „VIVOBAREFOOT“ v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku musí soutěžící uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.
 

4. Každý soutěžící můžu do Soutěže zaslat pouze jeden (1) soutěžní e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení či obcházení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
 

5. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště mohou být v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova-sport.cz a na oficiálních facebookových stránkách http://www.facebook.com/novasport, a dále že jejich kontaktní údaje budou v případě výhry poskytnuty provozovateli obchodu Trailpoint, který je poskytovatelem cen do Soutěže, pro účely distribuce cen.
 

6. Ze soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce, který získá běžecké boty značky Vivobarefoot a tréninkový plán.
 

7. Výherce bude o výhře informován telefonicky na číslo, které uvedl ve výherním soutěžním e-mailu, a budou mu sděleny instrukce ohledně převzetí cen.
 

8. Ceny není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. CET 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností nahradit kteroukoli z cen uvedených v odst. 6 adekvátní alternativní cenou. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
 

9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet redakce internetu. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 

10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
 

11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.
 

12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.nova-sport.cz.

NOVA Sport TN.cz

TV program NOVA Sport1NOVA Sport2

 • Nova Sport 1

  • 21:05 22:05

   MotoGP - VC Valencie (závod Moto3)

   22:05

   MotoGP - VC Valencie (závod Moto2)

   23:10

   NHL News

   23:20

   MotoGP - VC Valencie (závod MotoGP)

   00:35

   World Rookie Skateboard Finals & Swiss Epic

   01:05

   NHL: New Jersey Devils - Boston Bruins

 • Nova Sport 2

  • 20:25 22:25

   Basketbal: BAXI Manresa - Filou Oostende

   22:25

   UFC Reloaded (1)

   23:25

   UFC Reloaded (2)

   00:00

   Maxi Tip Poker Tour (25)

   00:25

   Házená: THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf

   02:05

   NBA: New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers

Celý Program