Vaše náměty

redakcesport
@nova.cz

motorky v akci

Soutěžte o vstupenky na Grand Prix silničních motocyklů v Brně!

Valentino Rossi čekal na 80. vítězství v kariéře v nejprestižnější kategorii MS hodně dlouho.
Zdroj: Getty Images
Témata:

HERNÍ ŘÁD

internetové soutěže o vstupenky na Grand Prix České republiky

na Masarykově okruhu v Brně

 

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu v Brně (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Automotodrom Brno, a.s., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže

 

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

 

3. Pro účast v Soutěži je nutné být fanouškem oficiální facebookové stránky stanice NOVA Sport (https://www.facebook.com/novasport).

 

4. Soutěž bude probíhat od 09.08.2013 do 18.08.2013. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, kterou najdou na oficiální facebookové stránce stanice NOVA Sport ve formuláři v záložce „Soutěž“. Ve formuláři je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku vyplnit všechny požadované položky, jinak nebude formulář do Soutěže zařazen. Vyplněný formulář je třeba odeslat nejpozději do půlnoci posledního dne Soutěže. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry v Soutěži bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na oficiální facebookové stránce stanice NOVA Sport a na http://www.novasport.tv.

 

5. Každý soutěžící může na soutěžní otázku odpovídat pouze jednou. Porušení či obcházení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

 

6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a odešlou soutěžní formulář ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován jeden (1) výherce, který získá třídenní vstupenky pro dvě (2) osoby na Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu v Brně, které se koná od 23. do 25. srpna 2013.

 

7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu, kterou uvedli v soutěžním formuláři. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

 

8. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.novasport.tv a na oficiální facebookové stránce stanice NOVA Sport. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

 

9. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto ceny uvedené v odst. 6 náhradní cenu obdobného typu. CET 21 v žádném případě neručí za zrušení či přesunutí akce.

 

10. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

 

11. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

 

12. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.

 

13. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.novasport.tv.

 

V Praze dne 07.08.2013
 

Nova Sport TN.cz

TV program NOVA Sport1NOVA Sport2

 • Nova Sport 1

  • 12:30 13:00

   Czech rally - WRC Portugalsko Speciál

   13:00

   Polední Sportovní noviny

   13:05

   Moto GP - VC Katalánska (závod Moto3)

   14:05

   Moto GP - VC Katalánska (závod Moto2)

   15:00

   Moto GP - VC Katalánska (závod Moto GP)

   16:15

   Filip Řeháček – MS Moto 3 Valencie

 • Nova Sport 2

  • 11:30 13:00

   FIVB Beach Volleyball – Varšava

   13:00

   FIVB Beach Volleyball – Varšava

   14:50

   UFC Connected (3)

   15:15

   UFC Connected (4)

   15:45

   Ultra Pirineu - Trailrunning

   16:10

   Czech rally - WRC Portugalsko Speciál

Celý Program