HERNÍ ŘÁD internetové soutěže TN.cz o vstupenky na veletrh Motocykl 2012 a helmu na motocykl

Motocykl
Zdroj: Oficiální zdroj
Téma:

Zde vám přinášíme kompletní herní řád soutěže TN.cz o vstupenky na veletrh Motocykl 2012 a helmu na motocykl

CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“), která je provozovatelem internetových stránek http://www.tn.cz, vydává následující pravidla internetové soutěže
o dvacet (20) vstupenek na veletrh Motocykl 2012 a jednu (1) helmu na motocykl (dále jen „Soutěž“).
 

1. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku.
 

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
 

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 01.03.2012 na internetových stránkách http://www.tn.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 08.03.2012 do 12:00 hod. na e-mailovou adresu soutez@tn.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Motocykl 2012“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště budou v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách http://www.tn.cz.
 

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
 

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosováno celkem deset (10) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na veletrh Motocykl 2012, který se koná ve dnech 08.03. – 11.03. 2012 v pražské Incheba areně. První vylosovaný navíc získá helmu na motocykl.
 

6. Výherci budou o výhře informováni emailem uvedený ve výherním soutěžním e-mailu a současně jim budou sděleny instrukce ohledně převzetí ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
 

7. Jména výherců budou rovněž zveřejněna na internetových stránkách http://www.tn.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 

8. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Martina Vrňáková, PR koordinátor. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 

9. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
 

10. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.
 

11. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.tn.cz.
 

V Praze dne 29.02.2012
 

________________________________
Pavel Krbec, ředitel sekce nových médií
 

VOYO

Sledujte Nova Sport ve Full HD na Voyo.cz

TN.cz

TV program

NOVA Sport1 NOVA Sport2
 • Nova Sport 1

  • NHL: Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens

   11:05 12:50
   12:50

   NHL - akce měsíce

   13:00

   Polední sportovní noviny

   13:05

   WorldSSP - Emilia - Romagna Round (1. závod)

   13:50

   WorldSSP - Emilia - Romagna Round (2. závod)

   14:45

   Kolo pro život - Orlík

 • Nova Sport 2

  • Sportovní originály - 180 s Williamem O’Connorem Exkluzivní rozhovor s jedním z nejlepších šipkařů planety

   11:30 12:00
   12:00

   NBA: Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers

   14:00

   World Pool Championship 2021

   16:20

   Element (441)

   16:30

   Běhej lesy - Slavkovský les

   16:45

   NHL: Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens

Celý program