Vaše náměty

redakcesport
@nova.cz

Publikováno 6. 9. 2017
Dotační kauza

Možný smír? Výkonný výbor České unie sportu jednal s Kejvalem

Česká unie sportu
Zdroj: ČUS

Poprvé od celé kauzy ve sportovním prostředí jednali společně Jiří Kejval (předseda Českého olympijského výboru) s Miroslavem Janstou, předsedou České unie sportu. Největší sportovní střešní organizace byla obviněna v souvislosti s dotačním Programem III. ČUS slovy svého obhájce považuje jednání policie v tomto případě za unáhlené, jak uvedla na tiskové konferenci v srpnu.

Nejvyšší představitelé střešních organizací si vše vyjasnili během úterního Výkonného výboru České unie sportu. „Pozvali jsme Jiřího Kejvala, abychom s ním projednali financování sportu a mimo jiné i aktuální situaci v souvislosti s dotační kauzou ve sportu. Musím ocenit, že jednání bylo otevřené a kritické, vzájemně jsme si vysvětlili stanoviska a dohodli se na dalším společném postupu vůči Ministerstvu školství při přípravě financování sportu v roce 2018. Výsledkem této dohody bude ustavení společné expertní skupiny,“ řekl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

 

Výkonný výbor ČUS vzal na vědomí také příslib osobního jednání Miroslava Jansty s Jiřím Kejvalem za účasti ombudsmana ČOV Alexandra Károlyiho a předsedy legislativní rady ČUS Marcela Petráska k hledání konsensu v případných názorových rozporech.

 

Výkonný výbor ČUS reagoval na nekonzultované zásahy ČOV do suverenity a práv jednotlivých národních sportovních svazů v marketingových záležitostech. „Tato záležitost se týká propagace tzv. Czech Teamu se zapojením vybraných předních reprezentantů. S podpisem jejich dlouhodobých marketingových smluv musí prioritně vyslovit souhlas sportovní svaz,“ upřesnil Miroslav Jansta. Předseda ČOV tento krok vysvětlil jako nedopatření v komunikaci a omluvil se, což Výkonný výbor ČUS akceptoval.

 

 

Dalším bodem, kterým se Výkonný výbor ČUS zabýval, je požadavek na změnu stanov ČOV tak, aby delegáti – zástupci sportovních svazů – měli na zasedání Výkonného výboru ČOV rovné zastoupení s hlasem rozhodujícím.

 

Výkonný výbor se zabýval rozborem hospodaření ČUS za období leden až prosinec 2017 a výrokem auditora k účetní závěrce roku 2016. V rámci hospodářské činnosti je výsledkem zisk ve výši 10 milionů korun, což je oproti plánu částka vyšší o 1,2 milionu korun. Důležitým bodem programu byla také informace o vývoji financování sportovních spolků od roku 2012.

lju TN.cz